موضوع فعاليت شركت

امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و خدمات مهندسی شامل طراحی، محاسبه، مشاوره و نظارت بر اجرای ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی، ساخت راهها، باند فرودگاه، تونلها، پلها و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به کـارخـانجات و ساخت سازه های فلزی، تجهیزات نیروگاهی و ماشین های جوش و برش. امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال ( نفت و گاز)، شبــکـه گـازرسـانی، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، تأسیسات ساختمان. امور پیمـــانکاری خطوط لوله نفت و گاز، مشارکت در کلیه طرح های پایین دستی نفت و گاز. امور مربوط به پیمانکاری ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، شبکه های سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره و فعاليت در زمينه بانكداري الكترونيكي. انجام عمليات بازرگاني، خريد و فروش، واردات، صادرات و ترانزیت انواع کالاها به ويژه مشتقات و فرآورده های صنایع شیمیایی.